MMO là gì? Kiếm tiền mmo như thế nào?

MMo là gì?

MMO viết tắt từ cụm từ Make Money Online — Kiếm tiền online. Bạn dùng máy tính hoặc điện thoại thông minh tạo ra dòng thu nhập trên môi trường internet.

Các hình thức MMO?