Dropshipping là gì? Kiếm tiền với Dropshipping như thế nào?

Dropshipping là gi?

Dropshipping là mô hình kinh doanh trực tuyến không cần vốn đầu tư nhập hàng tồn kho. Có nghĩa là bạn không cần nhập hàng về kho nhưng vẫn có thể bán tất cả các sản phẩm mà bạn muốn

Nguyên lý Dropshipping

Nguyên lý của Dropshipping được tóm tắt như thế này: